Account type

Maak een keuze

Welkom

Registreren als freelancer

Wij zijn enthousiast om je te mogen verwelkomen bij Freelanceverloning.nl. Werken als freelancer zonder Kamer van Koophandel biedt jou de flexibiliteit van werken voor eigen rekening, maar ook de zekerheid van flexibele verloningsvoorwaarden. Kies zelf de balans tussen geld en zekerheid.

Om je te registreren hanteren we een aantal voorwaarden en richtlijnen.

 • Registratie is gratis en vrijblijvend. Verifiëren eenvoudig met een Nederlands rekeningnummer* middels via iDIN of iDEAL.
 • Om als freelancer voor eigen rekening en risico via ons te werken dien je minimaal 18 jaar te zijn.
 • Je dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) te uploaden tijdens het aanmeldproces.
 • Je beloning is minimaal € 16,- per uur exclusief btw.
 • Je bent altijd vrij om arbeid aan te nemen en/of te weigeren.
 • Je kunt altijd worden vervangen door een ander met dezelfde kwalificaties.
 • Freelanceverloning.nl brengt je 5% in rekening voor haar diensten welke we bruto inhouden op de factuur.

* Heb je een buitenlands rekeningnummer, dan is fysieke verificatie nodig en brengen we eenmalig 50 euro in rekening.

Ga verder naar het invullen van je gegevens en je hebt direct toegang tot jouw persoonlijke account, waar je de laatste stappen kunt voltooien van registratie wanneer jou dat uitkomt en je al direct je opdrachtgever(s) kunt factureren voor je diensten. We wensen je goede zaken!

Doorgaan naar gegevens

Welkom

Registreren als opdrachtgever

Het verlonen van freelancers via Freelanceverloning.nl biedt een aantal unieke voordelen. Zo ben je er zeker van dat alle freelancers netjes worden verloond en dat alle afdrachten worden gedaan. Ook ben je er zeker van dat je voldoet aan de veranderende wet- en regelgeving waarbij je toch onbeperkte vrijheid hebt bij het inhuren van je freelancers.

Al onze freelancers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden;

 • De freelancer werkt voor eigen rekening en risico en dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • De freelancer moet beschikken over een Nederlands rekeningnummer.
 • De afgesproken beloning is minimaal € 16,- per uur exclusief btw.
 • De freelancer is altijd vrij om arbeid aan te nemen en/of te weigeren.
 • De freelancer mag zich altijd laten vervangen door een derde met dezelfde kwalificaties.

Werkwijze

Beveel ons aan bij je freelancers en wij nodigen hen vrijblijvend uit om klant bij ons te worden, dit kunnen wij uiteraard niet verplichten. Na registratie leg je de afspraken vast in onze modelovereenkomst waarin wij meetekenen dat we je 100% zekerheid bieden voor alle afdrachten en aansprakelijkheden. Na de werkzaamheden stuurt de freelancer je een factuur voor zijn of haar diensten en na betaling maken wij het loon binnen twee werkdagen netto over.

iDIN en KVK

Een account met de zekerheid van onze overeenkomsten is uitsluitend mogelijk met een geverifieerd account. Dit doen wij middels iDIN of iDeal waarna je vanuit je account eenvoudig onze modelovereenkomsten kunt aanmaken en online tekenen. Wanneer je dit niet wenst, dan bieden we je geen aanvullende zekerheid met betrekking tot de inhuur van je freelancers. Op basis van je KVK gegevens kunnen we je opdrachtnemers koppelen aan je account. We delen dan de gegevens in je account wanneer zij jouw KVK gegevens invoeren. Dit maakt het koppelen makkelijker en betrouwbaarder. We delen je gegevens uitsluitend wanneer je ons hier toestemming voor geeft.

Doorgaan naar gegevens