Wetgeving

Wet DBA

De modelovereenkomst van Freelanceverloning.nl is gemaakt op basis van een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Gezien onze dienstverlening hebben we een aantal wijzigingen aangebracht zodat de opdrachtgever en -nemer nog meer zekerheid hebben. De modelovereenkomst gebruik je ook om te voorkomen dat er sprake is van loondienst. Onze modelovereenkomst is breed toepasbaar en dekt vrijwel alle situaties waarbij freelancers ingehuurd worden en voorkomt een schijnconstructierisico. Bovendien is het geldig voor de wet DBA.

Modelovereenkomst demo

Details

Facturatie en belasting

Wanneer freelancers werken via Freelanceverloning.nl versturen zij de factureren via ons platform uit onze naam met ons btw- en KvK-nummer. In de modelovereenkomst staat dat wij de partij zijn die de werkzaamheden gaan factureren. Ook leggen we uit dat wij alle verplichte belastingen afdragen aan de belastingdienst zodat je als opdrachtgever geen zorgen hebt over de Wet DBA of ketenaansprakelijkheid. Freelanceverloning.nl heeft een door de belastingdienst afgegeven g-rekening. Dat geeft nog meer zekerheid dat de betaling goed terechtkomt.

Wanneer je niet werkt met onze modelovereenkomst, dan raden we je aan duidelijke afspraken vast te leggen met betrekking tot de facturatie en betaling.

Werkzaamheden, tarief en betaaltermijn

Uiteraard bepaal je samen met je de opdrachtnemer de uit te voeren werkzaamheden, het tarief (minimaal 16 euro) en de betaaltermijn (standaard 14 dagen). Indien gewenst kun je in de modelovereenkomst ook een tariefindexatie van x procent toepassen. Zoals bij elke overeenkomst houden beide partijen zich aan de overeenkomst. Vaak kun je deze tussentijds opzeggen, maar hier is ook een vergoeding aan te koppelen. Leg deze vooraf vast, zodat de facturatie van beëindiging direct in rekening kan worden gebracht. Maak ook afspraken over onkosten die je wel of niet in rekening worden gebracht, zoals telefoon- en reiskosten.

Zekerheid goed geregeld

We zien steeds meer opdrachtgevers die hogere eisen stellen aan het werken met freelancers. Daarom bieden we onze freelancers de volgende opties, die jou als opdrachtgever zeker een veilig gevoel moeten geven.

In onze modelovereenkomst sluiten we vermogensschade altijd uit. We kunnen, indien gewenst, dit wel verzekeren. De freelancer kan hiervoor contact met ons opnemen, dan zoeken we een maatwerkoplossing met onze verzekeringspartners.

We hebben het eigen risico beperkt tot 5000 euro, maar staat dit niet in verhouding tot de opdracht, dan kun je van de freelancer eisen dat hij/zij het verzekerde bedrag verhoogt tot 2,5 miljoen euro per geval. Dit kost de freelancers slechts 125 euro. Wanneer de freelancer dit verzekert, bevestigen we dit op elke factuur, zodat daar nooit onduidelijkheid over bestaat voor de opdrachtgever. Ook in de modelovereenkomst bevestigen we dit schriftelijk.

Er zijn opdrachtgevers die voornamelijk door de toenemende onzekerheid van de wet DBA aanvullende eisen stellen aan de afdrachten van freelancers. Wij kunnen deze zekerheid geven aan de opdrachtgever. Wanneer de freelancer sociaal verzekerd is, dan dragen we, behalve standaard de loonbelasting en premies volksverzekeringen, ook de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) af. Een zeker gevoel dat de freelancers goed verzekerd zijn.

Altijd een fijne gedachte dat je, wanneer je met onze modelovereenkomst werkt, je nooit zorgen hoeft te maken om de wet DBA of naheffingen door een bevoegde autoriteit. Wanneer je je aan onze modelovereenkomst houdt, nemen we als Freelanceverloning.nl de volledige verantwoordelijkheid voor alle belastingwetgeving en/of sociale zekerheidswetgeving die een inhoudingsplichtige heeft. We nemen alle kosten, naheffingen, boetes en rente voor onze rekening en zelfs de gehele juridisch procedure nemen wij over.

Wet DBA

Ondertekening

iDIN en ondertekenen

We hebben alle processen zoveel mogelijk geautomatiseerd. Daarom ondertekenen we met iDIN. Met iDIN kunnen op afstand documenten rechtsgeldig worden ondertekend.

Eigen overeenkomsten

Bij Freelanceverloning.nl vinden we het belangrijk en noodzakelijk om afspraken goed vast te leggen. Uiteraard kun je ook met eigen overeenkomsten werken, die je online kunt toevoegen, zodat alle afspraken overzichtelijk beschikbaar zijn. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onze voorbeeldtekst.

Ben je benieuwd hoe onze modelovereenkomsten er uitzien? Je kunt hieronder eenvoudig een voorbeeld zien. Mocht je er vragen over hebben, dan horen we graag van je.

Registreer vrijblijvend

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.