Uitleg

Een van die zaken die je als freelancer kunt verzekeren, is bedrijfsaansprakelijkheid. Het is altijd goed om in de modelovereenkomst met je opdrachtgever het risico voor aansprakelijkheid te beperken. Maar in hoeverre is dat redelijk wanneer je schade aanbrengt aan de eigendommen van anderen of nog erger: aan anderen. Daarom hebben we een unieke verzekering voor je samengesteld die je aansprakelijkheid dekt tot 2,5 miljoen euro!

Waarom ben ik aansprakelijk?

Wanneer je werk levert en privé aansprakelijk bent zoals in een eenmanszaak of werkt via Freelanceverloning.nl, dan dekt de privé-aansprakelijkheidsverzekering geen schade die je tijdens je werk maakt. Deze verzekering kun je dus niet inzetten als je tijdens je werk schade hebt veroorzaakt. Daarvoor kun je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nemen. Hiermee dek je je in tegen de financiële gevolgen van schadeclaims.

Wat is verzekerd?

Uiteraard is deze verzekering uitsluitend voor de werkzaamheden waarvoor je Freelanceverloning.nl gebruikt. Aangezien wij het belangrijk vinden, betalen we een deel van je verzekering. Jij betaalt slechts 100 euro per jaar. Dat kan niet worden gerestitueerd wanneer je er korter gebruik van maakt. Je eigen risico is slechts 125 euro en je bent hiermee verzekerd tot 2,5 miljoen euro per geval en maximaal 5 miljoen per jaar.

Modelovereenkomst

In onze modelovereenkomst kun je goede en duidelijke afspraken maken over de dekking en de uitsluiting van vermogensschade.

Niet verzekerd

  • vermogensschade
  • geen dekking voor de VS en Canada.
  • schade ontstaan door/met een gemotoriseerd voertuig
  • schade aan geleende of gehuurde spullen

Polisvoorwaarden

Neem vrijblijvend contact op