Uitleg

Je kunt als freelancer het risico van ziekte of een ongeval op verschillende manieren opvangen. Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid is vaak erg duur. AOV Profs is een betrouwbaar alternatief en biedt een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door alle freelancers in Nederland.

AOV Profs: inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor freelancers

AOV Profs is een betaalbaar en eerlijk alternatief voor een verzekering. Samen met andere deelnemers maak je elke maand een vast bedrag over naar de AOV Profs rekening waar jouw persoonlijke saldo wordt bijgehouden.

Wanneer je ziek wordt krijg je, na een wachttijd van 2 maanden, van iedere deelnemer een maandelijkse schenking. Dat kan voor een periode van 2 jaar maar ook 5 jaar per ziektebeeld. Maar: je kunt natuurlijk deelnemen aan AOV Profs zo lang als je wilt.

Voorwaarden voor deelname

Bij AOV Profs geen kleine lettertjes. Het is heel simpel: iedereen mag meedoen. Er wordt niet naar je leeftijd gekeken of hoe lang je al freelancers bent, er is geen fysieke keuring nodig en ook geen minimum loon. Zelfs als je nu gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, maar toch nog werkt, kun je meedoen. Je medische verleden vindt AOV Profs niet zo belangrijk als je nu weer aan het werk bent.

Maar let op: deze voorziening is bedoeld voor opvang voor arbeidsongeschiktheid die je niet van tevoren kunt voorzien. AOV Profs werkt met een onafhankelijke arbodienst die bij een ziekmelding beoordeelt voor hoeveel procent jij arbeidsongeschikt bent geworden.

Varianten

Je kunt bij AOV Profs bepalen welke schenkingsduur je wilt hebben en welk schenkingsbedrag.
Bij je keuze voor de schenkingsduur is het van belang om te weten dat van alle ziektegevallen, meer dan 95% binnen twee jaar weer aan het werk is. Binnen 5 jaar is dat zelfs 98%.

Als je voor meer zekerheid wilt gaan, kies je voor een schenkingsperiode van 5 jaar. Ben je 60 jaar of ouder en ben je na 5 jaar ook nog arbeidsongeschikt, dan krijg je een schenking tot je AOW-leeftijd! Het schenkingsbedrag is dan € 2.000.

Als je 2 jaar ook voldoende zekerheid vindt, dan heb je hier ook nog een keuze in de hoogte van het schenkingsbedrag.

Schenking

AOV Profs is een voorziening op persoonlijke titel. Je kunt je inleg en de kosten dus niet zakelijk verrekenen. Daarentegen is de schenking die je krijgt bij ziekte netto. Daar hoef je geen belasting over af te dragen. Mocht je ziek worden, dan maakt AOV Profs naast het schenkingsbedrag ook het inlegbedrag naar je over. AOV Profs wil dat jij de volledige schenking kan gebruiken voor het betalen van je rekeningen, maar je inleg gaat ook gewoon door. Daar hoef je je dan geen zorgenover te maken.

Normaal gesproken betaal je bij aanmelding eenmalig 125 euro inschrijfkosten en maandelijks 25 euro administratiekosten. Daarvan betaalt AOV Profs de financiële administratie voor het regelen van de schenkingen en bijvoorbeeld voor het bijhouden van jouw persoonlijke saldo. Ook wordt hier de arbodienst van betaald.

AOV Profs biedt nu een korting aan van 50% op de inschrijfkosten. Meld je nu aan via https://zelfstandigeprofessionals.nl met de code VERLONING2020.

Neem vrijblijvend contact op